Wednesday, 4 November 2015

MeMa (Me Masabi lang)

Minsan kailangan natin maging manhid
Minsan kailangan natin maging bato
Minsan kailangan natin maging matapang
Minsan kailangan natin maging matatag
Minsan kailangan natin mahalin ang sarili natin
Minsan kailangan natin sundin ang sinisigaw ng puso at isip natin
Minsan kailangan natin gawin kung ano gusto natin
Minsan kailangan natin unahin ang sarili natin
Minsan kailangan natin piliin kung saan tayo mas sasaya

Minsan kailangan natin mapag-isa
Minsan kailangan natin mag-drama

Tanong ko lang
Gaano kadalas ang minsan?

No comments:

Post a Comment